Když se řekne Milan Kundera, co vás napadne? Mě Francie a člověk, na kterého by jeho vlast měla být pyšná, kdyby ho ovšem chtěla … Milan Kundera je ve světě nejpřekládanější a nejvydávanější český autor. To už mluví za vše. Spisovatel, dramatik, překladatel, esejista, prozaik a básník. Pan Kundera se narodil 1. dubna v roce 1929 v Brně. Jeho tatínek byl hudebník a rektor Brněnské JAMU. Milanu Kunderovi tak mohl dát výbornou hudební průpravu. Ten však u hudby nezůstal a věnoval se literatuře. Po maturitě začal studovat na Karlově univerzitě literární vědu a estetiku. Vydržel tam však jen 2 roky a přešel na FAMU, kde vystudoval scénáristiku a filmovou režii. Na Famu také vyučoval a dotáhl to až na docenta. Dvakrát vstoupil do Komunistické strany a dvakrát z ní byl vyloučen. Díky “nelibosti” tehdejšího státního zřízení, mu bylo v 70. letech v Československu zakázáno publikování. V roce 1975 emigroval do Francie, vyučoval na univerzitě v Rennes a v Paříži. V roce 1979 mu po publikování románu Kniha smíchu a zapomnění bylo odejmuto československé občanství. Získal občaství francouzské a své knihy začal psát už jen ve francouzštině. Dokonce do tohoto jazyka přepsal i svá díla psaná českým jazykem. Do roku 1989 se jeho díla stále nesměla v naší zemi vydávat. V češtině mohl publikovat díky dalšímu českému spisovateli Josefu Škvoreckému, který mu vydával knihy ve svém nakladatelství v Torontu. Milan Kundera se do Česka moc nevrací a když už je tu, málo lidí se o tom dozví. Asi ví, proč to tak dělá. Já osobně jsem Milanu Kunderovi na chuť moc nepřišel – zatím. Ale jsem přesvědčen o tom, že všechno potřebuje zrát a že některé knihy vyžadují správný okamžik. Až ten můj kunderovský moment přijde, bude to stát určitě za to.

(Visited 221 times, 1 visits today)