Byl označován za nejoriginálnějšího českého myslitele a je autorem velmi zajímavých knih, které je rozhodně třeba na své knižní cestě neminout!

Život Ladislava Klímy

Narodil se v Domažlicích. Zmiňuji to zejména pro tamější rodáky, protože mohou být na svého Klímu hrdí! Jeho život byl velmi bouřlivý. Je jedním z těch velmi inteligentních filosofujících mužů a žen, kteří jako by se nenarodili do správné doby. Nemohou přijmout svět okolo sebe a stahují se do sebe a často i k alkoholu. Klíma kritizoval Církev, Stát i Habsburky a byl za své pobuřující řeči vyhozen ze školy. Pak se potuloval po Rakousko-Uhersku a psal. Většina jeho děl nebyla za jeho života ani pochopena, ani vydána. Klíma byl velmi kritický i sám k sobě a některá svá díla spálil, což dokáže jen málokterý píšící autor … Svůj život dožil v Praze, kde se živil čištěním bot, pil tvrdý alkohol a jedl zbytky. Zemřel na tuberkulózu a je pochován v Praze.

Jeho práce

V Klímovo knihách je jasně cítit jeho inspirace  Nietzschem, Schopenhauerem a Berkeleym. Bývá označován za existencialistu nebo subjektivního idealistu. Jak jsem již zmínil, svou dobu, své Čechy kompletně odmítá. Jeho slova nejsou prázdná, on dle svých myšlenek i žije. Zajímá-li Vás jeho pohled víc, určitě si přečtete jeho knihu Svět jako vědomí a nic, 1904. Klíma věren své filosofii odmítal jak peníze, tak i práci. Pracoval na realizaci své svobodné vůle.

Kterou jeho knihu číst?

Určitě si předčtěte Utrpení knížete Sternenhocha, 1928. Tahle báječná kniha je vlastně fiktivní deník bohatého muže a předního německého velmože, jehož cestu zkřížila osudová žena, nebo snad ztělesnění ďábla. Na stránkách této knihy se ponoříte do fascinujcícího světa nejen Klímovy filosofie, ale i jeho nesmírné fantazie a mistrně vedeného pera! Jeho slova plynou tak dokonale, že se lze od příběhu jen těžko odtrhnout. Dílo je také velmi oblíbené divadelníky a bylo několikrát herecky ztvárněno. Je to perla české literatury!

(Visited 112 times, 1 visits today)