Kvalitní knihy a jak je najít

Kvalitní knihy, to je pojem, který pro každého z nás může představovat něco zcela jiného. Pokud bychom univerzální definici (existuje-li vůbec) hledali dotazy u pracovníků v některém z knikupectví nebo antikvariátů, buď by nám byli doporučovány současné bestsellery – tj. knihy, které jsou považování jako kvalitní knihy, protože jsou velmi prodávané, nebo bychom v odpověď získali pouze pokrčení ramen – moje vlastní zkušenost. V tomto článku se pokusím podat svůj vlastní pohled ani ne tak na to, co kvalitní knihy znamenají, ale to, jak lze kvalitní knihu definovat. Kvalita, anglicky quality, znamená něco cenného, čeho si vážíme a je třeba vyvinout úsilí, abychom stavu kvality dosáhli. Právě proto, že kvalitním výrobkům musíme věnovat čas a úsilí, stává se z ní cenné zboží, jak by se nejspíše vyjádřil Karel Marx. Pokud si položíme otázku, co zabere nejvíce času a úsilí spisovateli při sepisování (kvalitní) knihy, pravděpodobně se opět neshodneme ani my, čtenáři, ani sami spisovatelé. Jedná se především o úhel pohledu. Podle mého názoru spisovatel může knize dodat zvláštní rozměr zejména bohatostí svého jazyka a slohového stylu. Obsahuje-li kniha květnatý jazyk a vypořádává-li se dobře se svým dějem, můžeme ji označit za kvalitní. A co si o tomto názoru myslíte vy?

(Visited 102 times, 1 visits today)