Franz Kafka je jeden ze spisovatelů, do jehož knih jsem se začetl teprvé nedávno. Samozřejmě, že jsem znal jeho úžasná díla už ze školních let. Dlouho jsem je ale odkládal. Snad jsem se bál, že jim stejně jako mnoho lidí, neporozumím. Existencionalismus, tedy literární směr, ke kterému Kafkovy knihy řadíme, mi ovšem žádné větší problémy nedělá a jeho psychologicko-filozofický styl je mi naopak blízký. Ostatně, co můžeme čekat od spisovatele s tak výrazně velkýma ušima …. Někoho by možná mohlo zajímat i to, že to byl nekuřák, abstinent a vegetarián. A kafe nepil také. Ale začněme od začátku. Kafka se narodil v Praze 3. července 1883. Ač jeho otec pocházel z české židovské rodiny, rodina přijala německý jazyk z matčiny strany. Franz Kafka tudíž psal německy, i když oba jeho rodiče pocházeli z Čech. Kafkovi měli celkem 6 dětí. Franz byl nejstarší, měl ještě 3 sestry a 2 bratři zemřeli brzy po narození. Rodiče tak byli vůči Franzovi velice úzkostliví. Kafkův otec nerozuměl synově povaze a syn ho naopak obdivoval. Nikdy se neoženil, byl sice 3krát zasnouben, ale u toho také zůstalo. A protože jsem knihomol s velkým K a jmenuju se Karel, je mi Franz Kafka ještě bližší. Zejména v díle Zámek. Hádáte správně, vidím se v příběhu zeměměřiče K. Franz Kafka pracoval jako úředník v pojišťovně. A svou práci nenáviděl. Nebavila ho, vnitřně ho ubíjela. Odtud asi čerpal náměty pro svá díla. V roce 1917 se u něho objevila turberkolóza, se kterou léta bojoval. Franz Kafka zemřel 3. června 1924 v léčebně v Rakousku. Kafkův rodný dům na náměstí Franze Kafky, po něm pojmenovaném, se dnes pyšní bustou svého slavného rodáka. Mezi ta nejstěžejnější díla se řadí: romány Amerika, Zámek, Proces a povídka Proměna. Proměna je jednoduše geniální. Kdo jste ještě nečetl, prostě musíte. Nejnapínavější je vlastně to čekání, v koho nebo co se vlastně Řehoř promění? Kdyby nebylo Kafkova přítele Maxe Broda, možná bychom se o jeho nevydaných dílech nikdy nedozvěděli. Ve své závěti si přál, aby byla zničena, ale Max to zkrátka nedokázal. A celé generace čtenářů mu jsou za to vděčné.

(Visited 135 times, 1 visits today)